Припремна настава за полагање пријемног испита из математике
за упис у школску 2018/2019. годину

За будуће студенте

Поштовани будући студенти,

Добро дошли на сајт на коме можете наћи информације у вези са припремном наставом за полагање пријемног испита из математике и пробним пријемним испитом.


НОВО --- Пробни пријемни испит

Резултати пробног пријемног испита


Тачни одговори - Пробни пријемни испит

Поред припремне наставе за полагање пријемног испита, Математички факултет организује и пробни пријемни испит за све заинтересоване.

Пробни пријемни испит ће се одржати у суботу 16. јуна 2018. године у 9:45 часова у просторијама зграде на Студентском тргу 16. Кандидати који раде пробни пријемни испит треба да понесу личну карту (у случају да неко од кандидата нема личну карту, потребно је да понесе неки други идентификациони документ, на коме се налази фотографија кандидата), оловку и уплатницу.


Распоред кандидата по салама

Сале БИМ и 706 се налазе на 4. спрату, док се сале 821,830, 840 и 844 налазе на 5. спрату Математичког факултета. Сви полазници припремне наставе коју је организовао Математички факултет пробни пријемни испит радиће у сали 706 (полазници не доносе уплатницу јер су ослобођени плаћања).

Листа кандидата је формирана на основу извештаја о уплатама за пробни пријемни испит. Уколико се неки кандидат пријавио и уплатио новац за полагање пробног пријемног испита, а не налази се на списку, нека дође у суботу и нека се јави координатору припремне наставе Марији Микић (кандидат ће бити распоређен у неку од сала и радиће пробни пријемни испит). Такви кандидати обавезно треба да понесу уплатницу.Цена пробног пријемног испита износи 2.000 динара.

Овај износ је потребно уплатити најкасније 9.6.2018., а начин на који треба попунити уплатницу је приказан пар редова испод.


Попуњавање уплатнице:
Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Пробни пријемни испит, школска 2018/2019 година
Модел: 97
Позив на број одобрења: 52 11 00 102 2017 2018
/*Позив на број може да се куца или са бланком или све спојено.

Због повећаног интересовања, Математички факултет организује нови циклус припремне наставе за полагање пријемног испита.


Битне информације за други циклус припремне наставе:

1. Програм и термини одржавања

Настава ће се одвијати викендом (суботaмa), почевши од 24. фебруара 2018. године, у просторијама зграде на Студентском тргу 16. Укупан фонд часова је 45 и укључује све области предвиђене програмом пријемног испита, као и пробни пријемни испит. Програм и термине одржавања припремне наставе можете погледати овде.

Почевши од суботе 10.3.2018. групе другог циклуса припремне наставе се спајају у једну групу и настава за све полазнике другог циклуса припремне наставе одвијаће се у сали 840.


2. Цена и начин плаћања

Цена припремне наставе износи 24.750 динара ако се уплати у целини унапред или 27.000 динара, у две рате по 13.500 динара. Прву рату је потребно уплатити до 2.3.2018. и уплатницу донети у другом термину припрема (3.3.2018.), другу рату до 20.4.2018. и уплатницу донети у седмом термину припрема (21.4.2018.).


Попуњавање уплатнице:
Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Припремна настава, школска 2018/2019 година
Модел: 97
Позив на број одобрења: 04 11 00 101 2017 2018
/*Позив на број може да се куца или са бланком или све спојено.

Важно:
Полазници припремне наставе конкуришу за упис под једнаким условима као и сви други кандидати и немају никакве повластице.
Битне информације за први циклус припремне наставе:


1. Програм и термини одржавања

Настава ће се одвијати викендом (суботaмa), почевши од 9. децембра 2017, у просторијама зграде на Студентском тргу 16, у групама од 20 до 25 полазника. Укупан фонд часова је 60 и укључује све области предвиђене програмом пријемног испита, као и пробни пријемни испит. Програм припремне наставе и термине одржавања припремне наставе можете погледати овде.

У суботу 17.2.2018. настава почиње у 10h и 15min и одржаће се у сали 844. Полазници првог циклуса припремне наставе који плаћају припремну наставу на рате, треба да понесу уплатницу, којом се потврђује уплата друге рате.

Све информације о припремној настави, као што су измене термина часова и додатна обавештења, можете пратити на овој страници.


2. Цена и начин плаћања:

Цена припремне наставе износи 33.000 динара ако се уплати у целини унапред (уплатницу донети на првом термину) или 36.000 динара, у три рате по 12.000 динара. Прву рату је потребно уплатити до 6.12.2017. и уплатницу донети на првом термину припрема (9.12.2017.), другу рату до 14.2.2018. и уплатницу донети у шестом термину припрема (17.2.2018.), трећу рату до 18.4.2018. и уплатницу донети у тринаестом термину припрема (21.4.2018.).


Попуњавање уплатнице:
Прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд
Жиро рачун факултета: 840-1815666-68
Сврха уплате: Припремна настава, школска 2018/2019 година
Модел: 97
Позив на број одобрења: 04 11 00 101 2017 2018
/*Позив на број може да се куца или са бланком или све спојено.

Важно:
Полазници припремне наставе конкуришу за упис под једнаким условима као и сви други кандидати и немају никакве повластице.